จัดการเอกสารในระบบฐานข้อมูล

ในการทำงานทุกองค์กรจะต้องมีฐานข้อมูล ทั้งฐานข้อมูลเอกสารกระดาษที่เก็บเป็นตู้เอกสารจำนวนมาก ๆ หรือฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ที่รวบรวมแฟ้มข้อมูลเอกสารไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งฐานข้อมูลสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบ การจัดเก็บฐานข้อมูลอาจแบ่งตามลักษณะตามข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่มเพื่อเตรียมไว้สำหรับการใช้งาน เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้วควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามลำดับ ตัวเลข หรือตัวอักษร เพื่อให้เรียก ใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา เอกสารมากมายให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS จัดการให้คุณ โทร.02-551-2097 กด 601 ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!! ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดำในตำแหน่งต่าง ๆ  เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไข และการจัดการฐานข้อมูลนั้นเป็นการจัดการข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูลภายในองค์กร ศูนย์กลางในลักษณะฐานข้อมูล (Database) จึงทำให้เกิดระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management system (DBMS) ซึ่งจะต้องอาศัยโปรแกรมเฉพาะในการสร้างและบำรุงรักษา (Create and Maintenance) ฐานข้อมูลและสามารถที่จะให้ผู้ใช้ประยุกต์ใช้กับธุรกิจส่วนตัวได้โดยการดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นสร้างงานขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลทีมีอยู่ในฐานข้อมูล แสดงการรวมแฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกันระบบการจัดการฐานข้อมูล [...]

By |2021-01-13T08:08:34+00:00มกราคม 7th, 2021|Uncategorized|0 Comments

ระบบจัดการเอกสารมีความสำคัญอย่างไร? ในองค์กร

การจัดการเอกสาร ให้มีความพร้อมต่อการนําออกมาใช้งาน ง่ายต่อการค้นหา เป็นสิ่งสําคัญมาก เนื่องจากเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการกับเอกสารที่มีจํานวนมาก การนําเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเอกสารจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งการลดปัญหาการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และผู้ใช้งาน สามารถค้นหาเรียกดูเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สามารถบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ง่ายในรูปแบบของเอกสารข้อความ รูปภาพ การจัดเก็บเอกสารสามารถจัดการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ทําให้ลดการใช้แฟ้มใส่เอกสารและตู้จัดเก็บเอกสาร ประหยัดงบประมาณ และลดปริมาณ การใช้กระดาษได้เป็นอย่างดี การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้องนับว่ามีบทบาทสําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นระบบการจัดเก็บเอกสารจึงถือเป็นสิ่งสําคัญระบบหนึ่งขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานสํานักงานจะต้องดําเนินการทางด้านเอกสารให้มีประสิทธิภาพและมีระบบการ จัดเก็บเอกสารที่ดีเพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว การจัดการเอกสารอาจจะเป็นงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน ความสําคัญประโยชน์หลักการของวิธีการขั้นตอน กระบวนการจัดเก็บที่ดีและถูกต้องแล้วนั้นจะ สามารถดําเนินการจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอีกทั้งยังลดปัญหาเรื่องเอกสารสูญหายได้อีกด้วย เอกสารมากมายให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS จัดการให้คุณ โทร.02-551-2097 กด 601 ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!! ระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร ระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร สามารถอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆ องค์กรสามารถจัดเก็บ ค้นหา เรียกใช้ และควบคุมสิทธิ์ในการแชร์เอกสารเพื่อการเข้าถึงได้ทุกรูปแบบ ด้วยฟังก์ชั่นที่มีการพัฒนาขึ้นทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเอกสารได้ง่าย และยังสามารถจัดเก็บเอกสารในระบบการจัดการเอกสารได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น [...]

By |2020-12-16T08:12:44+00:00ธันวาคม 16th, 2020|Uncategorized|0 Comments

How To สุดยอดวิธีการจัดการเอกสารตามแบบฉบับของมืออาชีพ

เอกสารพอพูดถึง ก็คือ กระดาษที่มีสาระสำคัญอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของหน่วยงานต่างๆ บริษัทห้างร้าน หรือแม้แต่บ้านของเราเอง การจัดการเอกสารคือสิ่งที่ต้องทำให้เป็นระบบระเบียบ เพราะอาจจะเกิดปัญหาที่ต้องใช้เอกสารนั้น แต่กลับหาไม่เจอ ก็ต้องเสียเวลาในการหาเอกสารอีก เพราะลืมไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหน พอได้เอกสารมาใหม่แล้วกลับหาเจอ เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเมื่อเอาวิธีที่เราเอามาฝากไปใช้ในการจัดเอกสารกันค่ะ เอกสารมากมายให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS จัดการให้คุณ โทร.02-551-2097 กด 601 ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!! วิธีการจัดการเอกสารตามแบบฉบับของมืออาชีพ 1. เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารให้พร้อม อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อาจมีอยู่แล้วในสำนักงาน เช่น กล่องกระดาษ แฟ้ม ปากกา กระดาษสี ชั้นวาง รวมไปถึงตู้หรือห้องสำหรับเก็บเอกสารซึ่งจะต้องทำให้มันโล่งเพื่อให้จัดเก็บเอกสารได้ทันที เมื่อกระบวนการทั้งหมด เสร็จสิ้น ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดมาไว้ที่เดียวกัน มิฉะนั้นอาจต้องเสียเวลามาจัดการ ใหม่อีกหลายรอบเมื่อพบว่ามีเอกสารหลงเหลืออยู่ตามที่ต่างๆ 2. จัดการกับเอกสารในทันทีที่ได้รับ จริงๆ แล้ว วิธีการจัดการเอกสารที่ดีที่สุดก็คือ ทันทีที่คุณได้รับเอกสารนั้นมา ให้คุณจัดการกับมันโดยทันที เช่น หากเป็นจดหมาย [...]

By |2020-11-12T08:30:13+00:00พฤศจิกายน 12th, 2020|Uncategorized|0 Comments

เริ่มต้นเป็นองค์กรไร้กระดาษด้วยโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

สำนักงานที่เคยเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของถาดใส่เอกสาร ตู้เก็บเอกสาร และเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่การทำงานของคุณอาจถูกขัดจังหวะโดยหน้าต่างที่ถูกเปิดไว้ในวันที่สดชื่น เหตุการณ์หมึกหมดที่ยังคงเป็นฝันร้ายในชีวิตประจำวัน และบางครั้งเครื่องเขียนก็มีค่าพอๆ กับพนักงาน แต่เดี๋ยวก่อน!! โชคดีที่วันนี้เรามี โปรแกรมจัดเก็บเอกสารเข้ามาช่วยจัดการ เอกสารมากมายให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS จัดการให้คุณ โทร.02-551-2097 กด 601 ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!! หากคุณลองมองไปที่สำนักงานที่ทันสมัย คุณอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะมองหาชิ้นส่วนของกระดาษสักชิ้นหนึ่ง เนื่องจากเดสก์ทอปและซอฟต์แวร์ดิจิตอลกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาไปแล้ว และไม่ว่าจะเป็นคลิปหนีบกระดาษ ที่ตัดกระดาษ หรือแม้กระทั่งถังขยะที่ใส่เศษกระดาษก็ยังกลายเป็นเรื่องของตำนานในอดีต ซึ่งก็ไม่ต่างกันกับน้ำยาลบคำผิด และกาวแบบแท่งที่ใช้สำหรับติดกระดาษ แน่นอนว่าสำนักงานบางแห่งอาจจะยังคงมีการพิมพ์แผ่นตารางทำการ (Spread Sheet) หรือเอกสารแปลกๆ แต่ตอนนี้ ส่วนใหญ่พวกเขาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น "Digital Workplace" ที่อาศัยเครื่องมือทาง Digital ในการทำงาน นี่ คือเหตุผลที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของโปรแกมจัดเก็บเอกสารและงานบริการเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้คุณสามารถจัดการเอกสาร ได้ในทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะถูกขับเคลื่อนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานที่เต็มไปด้วยกระดาษเท่านั้น แต่ยังเป็นการคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดจากการพิมพ์และกระดาษที่ถูกสร้างขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแท้จริงแล้วทุกอย่างที่ถูกพิมพ์ออกมานั้น มีผลต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและต้นทุนด้านการเงิน ขององค์กร อ่านเพิ่มเติม : [...]

By |2020-11-12T04:02:07+00:00ตุลาคม 30th, 2020|Uncategorized|0 Comments

จากตู้เก็บเอกสาร สู่โปรแกรมจัดเก็บเอกสารยุค 4.0

เอกสารมีความสำคัญต่อกิจการ ในระยะเริ่มแรกของก่อการตั้งองค์กรใหม่ ความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารยังมีไม่มากนัก แต่เมื่อองค์กร หรือหน่วยงานมีอายุมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณเอกสารจะเพิ่มขึ้นตามการจัดเก็บเอกสาร และการจัดการเอกสารจึงมีความสำคัญต่อองค์กร หรือหน่วยงาน เพราะองค์กร หรือหน่วยงาน ต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำผลของการวิเคราะห์มาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกิจการ เอกสารมากมายให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS จัดการให้คุณ โทร.02-551-2097 กด 601 ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!! เมื่อเอกสารมีจำนวนมากขึ้น การจัดเก็บเอกสารเข้าไปในตู้เก็บเอกสารก็ดูจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่นัก เพราะเอกสารจำนวนมากนั้นทำให้การบริหารจัดการเอกสารในตู้นั้นทำได้ยาก อีกทั้งยังมีข้อเสียมากกว่าข้อดี คือมีต้นทุนในการจัดการเอกสารสูง รวมถึงพื้นที่การจัดเก็บเอกสารอาจจะมากตามเอกสารที่มากขึ้นด้วย แทนที่เราจะเสียเวลาจัดการเอกสารที่มากมายเหล่านั้น คงจะดีกว่ามากหากเราจะเก็บเอกสารทั้งหมดเหล่านั้นลงในระบบที่จัดการทุกอย่างให้เรา โ โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร หรือโปรแกรมจัดการเอกสาร ได้เข้ามาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร ทำให้งานบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วย ซึ่งข้อดีของโปรแกรมจัดการเอกสารนั้นมีมากมาย จึงทำให้หลายองค์กร หรือหลายหน่วยงานหันมาใช้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร ช่วยเรื่องการจัดการเอกสาร อีกทั้งความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลมีมากกว่าการเก็บเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษ ลดต้นทุนการจัดการเอกสารลงไปได้มาก เมื่อเทียบกับการจัดเก็บเอกสารเข้าไปในตู้เอกสาร ไม่ต้องกังวลว่าเอกสารจำนวนมากเหล่านั้นเราจะค้นหาไม่เจอ เพราะโปรแกรมจัดเก็บเอกสารถูกออกแบบเพื่อการจัดการเอกสารโดยเฉพาะ จัดเก็บ จัดการ ค้นหา ควบคุมสิทธิ์ แชร์ข้อมูลกระดาษ ลดความสูญเสีย ลดต้นทุน [...]

By |2020-11-12T04:12:18+00:00ตุลาคม 5th, 2020|Uncategorized|0 Comments

โปรแกรมจัดการเอกสาร ตัวช่วยการยกระดับธุรกิจของคุณ

ปัจจุบัน โปรแกรมจัดการเอกสาร เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น โดยที่ผ่านมาองค์กรมักจะจัดเก็บไฟล์เอกสารที่ทำงานร่วมกันใน Shared Drive หรือ File Ferver ปัญหาคือการจัดการสิทธิ์ ถ้าบริษัทไม่ได้ใช้ AD (Active Directory) ผู้ใช้จะเผชิญกับความโกลาหลอยู่เสมอ เพราะใครแก้ใครลบไฟล์ใครก็ได้ แต่ถ้าใช้ AD ผู้ใช้ก็จะถูกจำกัดด้วยความซับซ้อน จนสุดท้ายไอทีต้องจัดการสิทธิ์ให้หมด เอกสารมากมายให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS จัดการให้คุณ โทร.02-551-2097 กด 601 ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โ ปรแกรมจัดการเอกสาร หรือ Document Management System คือ ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บด้วย และยังสามารถสืบค้นได้ง่ายอีกด้วย วิธีที่องค์กรสามารถปรับปรุงการจัดการเอกสารของตนได้ สร้างระบบมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสารและตั้งชื่อไฟล์ ถ้าบุคคลภายในองค์กรของคุณมีการแปลงไฟล์ด้วยตัวเอง การสร้างระบบทั่วไปสำหรับการตั้งชื่อของไฟล์ที่ส่งออกนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ก่อนอื่นคุณต้องแน่ใจว่าทุกคนจะรู้ว่าไฟล์ที่ระบุควรไปที่ใด เพื่อให้เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอื่นๆ สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น สำหรับเอกสารภายใน [...]

By |2020-10-02T02:28:31+00:00ตุลาคม 1st, 2020|Uncategorized|0 Comments

ระบบจัดเก็บเอกสาร BeeDMS ดีอย่างไร?

เบื่อไหมกับการจัดการเอกสารที่มีมากในองค์กรของคุณ ระบบจัดเก็บเอกสาร BeeDMS ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่มีมากในองค์กร ให้สามารถแบ่งปันเอกสารให้ผู้อื่น ตามสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร เช่น อ่านอย่างเดียว ดาวน์โหลดได้ ลบไฟล์ได้ แก้ไขได้ ติดลายน้ำให้กับไฟล์ ไม่ต้องนั่งปวดหัวกับการบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบเดิม ๆ อีกทั้งยังรองรับการทำงานในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา เอกสารมากมายให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS จัดการให้คุณ โทร.02-551-2097 กด 601 ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!! ระบบจัดเก็บเอกสาร BeeDMS ทำงานอย่างไร ร ะบบจัดเก็บเอกสาร BeeDMS ได้ถูกพัฒนาบนพื้นฐานที่ต้องการให้การจัดการเอกสารง่ายและสะดวกรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบริหารจัดการเอกสารของคุณ ทำให้ระบบของเรามีฟังก์ชั่นที่หลากหลายมากที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับราคาของตัวระบบ ทำไมต้องเลือกใช้ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์? ค้นหาเอกสารรวดเร็วทันใจ เอกสารต่างๆ จะถูกจัดเก็บโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการเรียกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญอย่าง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี รายงานการประชุม เอกสารทางกฏหมาย หรือเอกสารที่มีความคล้ายคลึงกัน การค้นหาเอกสารบางอย่างจากเอกสารธุรกิจในจำนวนมากๆ อาจเป็นเรื่องยาก หรืออาจจะแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะทำการค้นหา [...]

By |2020-11-12T04:06:14+00:00กันยายน 22nd, 2020|Uncategorized|1 Comment