– ฟังก์ชั่นเพื่อผู้ใช้งาน –

ฟังก์ชั่นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายขึ้น

ในการทำงานร่วมกันกับทีมงานคนอื่นๆ การค้นหา โปรแกรมจัดการเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญ จะง่ายกว่าไหมถ้าเราสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ และทำงานบนข้อมูลเดียวกันจากทั้งใน และนอกออฟฟิศได้เลย

การจัดการสิทธิ์

     รองรับการตั้งค่าสิทธิ์ในการเข้าถึง

การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ มากถึง 15 รูปแบบผ่านเมนูการ “แชร์” เช่น

 • กำหนดให้ให้ดาวน์โหลด/พิมพ์ ได้หรือไม่
 • กำหนดให้ไฟล์ติดลายน้ำ (Watermark) เมื่อแสดงผล
 • กำหนดให้ดูชื่อไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถ Preview เอกสารได้
 • กำหนดให้สามารถแก้ไขไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้หรือไม่

ความปลอดภัย

     ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ

 • ระบบ Single Sign-On (SSO) รวมกับ Google และ Facebook เพื่อช่วยในการเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น
 • มี reCAPCHA ตรวจสอบการใช้ระบบอัตโนมัติ (Bot) ในการเข้าสู่ระบบ หรือเมื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • สามารถ Reset รหัสผ่านได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้ Admin ในการ Reset รหัสผ่าน

Tag อัจฉริยะ

     ระบบ Advance Tag 

นอกจากการกำหนด Tag  ให้กับเอกสาร ยังสามารถกำหนด Tag ต่างๆ เพื่อช่วยให้การค้นหาเอกสาร ทำได้ง่ายขึ้นด้วย

ระบบ AutoLock 

     ทำการ Lock เอกสารไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเข้ามาแก้ไข

ระบบ Auto Lock จะทำการ Lock เอกสารไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเข้ามาแก้ไขเอกสาร หากเอกสารนั้นมีผู้ดำเนินการแก้ไขอยู่ ทั้งในกรณี Offline และ Online แต่จะยังสามารถเรียกดูเอกสารนั้นใน Version ล่าสุดได้

การ Preview เอกสาร

     ครอบคลุมทุการ Preview เอกสาร

 • Preview เอกสารสำนักงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint แบบ Online ได้
 • เมื่อ Preview กับเอกสารประเภท Searchable PDF สามารถจัดการกับเอกสารเบื้องต้นได้ เช่น
       – ค้นหาข้อความในเอกสาร PDF พร้อมทำ Hi-Light คำที่ต้องการค้นหาได้
       – สั่งหมุนเอกสาร ตามเข็ม หรือทวนเข็มได้
       – สามารถซูมอัตโนมัติ หรือตามค่าต่างๆ ได้ เป็นต้น

ดูคุณสมบัติไฟล์ หรือโฟลเดอร์

     แสดงคุณสมบัติไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้

สามารถแสดงคุณสมบัติไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้ โดยจะแสดงผลข้อมูลต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่อยู่ของเอกสาร วันที่แก้ไข เจ้าของแท็ก หัวข้อ รายละเอียด เป็นต้น

– ความสามารถอื่นสำหรับผู้ใช้งาน –

ความสามารถอื่นๆ ของโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS

นอกจากฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมทุกการจัดการเอกสารแล้ว โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS ยังมีความสามารถอื่นๆ ที่จะช่วยให้การใช้งานโปรแกรมนั้นง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น รองรับกับงานเอกสารที่มีจำนวนมาก แต่ลดเวลาการทำงานลง

ความสามารถของโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

     ความสามารถที่จะช่วยให้การใช้งานนั้นง่ายขึ้น

 • สามารถคลิกขวาเพื่อแสดงเมนูลัดต่างๆ เช่น คัดลอก/ย้าย แสดงตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ จัดการเวอร์ชั่น เป็นต้น
 • สามารถเพิ่มรายละเอียดของ Title และ Description ของไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้
 • สามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารได้ ตามสิทธิ์ที่ได้รับ
 • สามารถคัดลอก ย้าย ดาวน์โหลด ลบเอกสารได้ ตามสิทธิ์ที่ได้รับ
 • สามารถใช้คีย์ลัด Ctrl+C หรือ Ctrl+V แทนการใช้งานแบบปกติ เพื่อช่วยในการคัดลอกเอกสารตามสิทธิ์ที่ได้รับ
 • สามารถติดดาวให้ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ที่ใช้งานบ่อยๆ โดยจะแสดงผลในเมนู “ติดดาว”
 • สามารถใช้งานพื้นที่การจัดเก็บเอกสารส่วนตัวได้ตามพื้นที่ที่ได้รับ ผ่านเมนู “ไฟล์ของฉัน”
 • สามารถกู้คืนเอกสารที่ทำการลบไปแล้วได้ที่เมนู “ถังขยะ” (เอกสารเฉพาะ User นั้นๆ)
 • สามารถรับการแจ้งเตือน เมื่อได้รับข้อความต่างๆ จากผู้ดูแลระบบ และสามารถอ่านข้อความได้
 • สามารถรับการแจ้งเตือนผ่านทางกระดานข้อความ และอีเมลได้ เมื่อมีผู้ใช้งานคนอื่นๆ ทำการแก้ไขเอกสารในโฟลเดอร์นั้นๆ ได้
 • เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ สามารถดูเอกสารที่ทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบผ่านเมนู “ล่าสุด” ได้
 • สามารถดาวน์โหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้พร้อมๆ กัน ในรูปแบบของ Zip 
 • สามารถสืบค้นเอกสารได้ทุกภาษาตามเอกสารที่จัดเก็บ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขทดลองใช้ระบบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***