ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ WorkFlow

แก้ปัญหางานซ้ำซ้อน ลดปัญหาอนุมัติงานล่าช้า เพราะมีระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า WorkFlow ทำงานผ่าน Web Browser

Workflow ทำอะไรได้บ้าง ??

 • เป็นระบบ Enterprise Document Management ที่ทำงานบน Web browser (Web-based) แบบ 100%
 • รองรับการบริหารเอกสารตามระบบ ISO9001, ISO14001, OHSAS/TIS 18001 และ TS16949
 • มี Workflow ในตัว ทำให้พาเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปหาคนทำงานที่ถูกต้องแบบอัตโนมัติ
 • มีการควบคุมเลขที่ของเอกสารและเวอร์ชั่นให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้เอกสารที่ทันสมัยล่าสุดตลอดเวลา
 • สะดวกด้วยการอนุมัติและกรอกเอกสารแบบออนไลน์
 • รองรับระบบการอนุมัติและการทำงานแบบระบุตัวบุคคล หรือระบุตำแหน่งความรับผิดชอบ
 • ใช้ง่าย แม้จะไม่มีความรู้ลึกซึ่งทางคอมพิวเตอร์เลยก็ตาม
 • เชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ เช่น SAP, Oracle, HRM เป็นต้น และมีชุดคำสั่งพิเศษให้ผู้ใช้นำไปดัดแปลงใช้กับงานของตนได้อีกด้วย

ลักษณะเฉพาะของ Workflow

ประโยชน์ด้านการใช้งานของ Workflow

ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน

 • หมดปัญหาเรื่องเอกสารสูญหาย ตรวจสอบติดตามได้ตลอดเวลา
 • จัดการส่งเอกสารถึงผู้รับได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แม้ว่าจะทำงานต่างสถานที่ หรือต่างสาขากันก็ตาม
 • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารใหม่หรือเอกสารที่รอการอนุมัติเข้ามา
 • ใช้งานง่ายและสามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินทราเน็ต หรืออินเทอร์เนต
 • ระบบจะบริหารจัดการเลขที่ของเอกสารให้อัตโนมัติ
 • ระบบจะบริหารจัดการเวอร์ชั่นเอกสารให้อัตโนมัติ
 • มั่นใจได้ว่าเอกสารที่แสดงในระบบ จะเป็นเอกสารที่อัพเดทล่าสุด
 • ลดระยะเวลาการทำงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ประโยชน์สำหรับไอทีในองค์กร

 • การดูแลรักษาระบบ ทำได้ง่าย
 • สามารถออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบต่างๆ
 • มีทีมงานที่จะคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการวางระบบ และอบรมให้อย่างเต็มรูปแบบ

ประโยชน์สำหรับองค์กร

 • เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทำงานขององค์กร
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบแยกส่วน
 • ด้วยระบบการติดตามงานแบบ real time จึงสามารถตรวจสอบสถานะของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สะดวก คล่องตัวและสามารถทำงานได้จากทุกที่ แม้ว่าจะอยู่ต่างสาขากันก็ตาม
 • มั่นใจได้ว่าเอกสารและงานทั้งหมดจะอยู่ในการควบคุมและสามารถตรวจสอบติดตามได้
 • เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ลดต้นทุนในการจัดการเอกสารไม่ว่าจะเป็น กระดาษและหมึกพิมพ์
 • ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
 • ลดต้นทุนความผิดพลาดทั้งจากระบบงาน และจากตัวบุคคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม !!

แอดไลน์ของเราเพื่อติดตามข่าวสาร และแจ้งปัญหาการใช้งาน ***

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS ผู้ช่วยในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น