-WorkFlow-

Workflow ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

แก้ปัญหางานซ้ำซ้อน ลดปัญหาอนุมัติงานล่าช้า เพราะมีระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบ และอนุมัติงานได้ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า WorkFlow ทำงานผ่าน Web Browser

ความสารถของ Workflow

Workflow ทำอะไรได้บ้าง ?

รวบรวมเอกสารที่ต้องอนุมัติมาไว้ในที่เดียว ทั้งใบเสนอราคา เอกสารจัดซื้อ พิจารณาแล้วอนุมัติได้ทันที พร้อมแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

 • เป็นระบบ Enterprise Document Management ที่ทำงานบน Web browser (Web-based) แบบ 100%
 • รองรับการทำงานบนมาตรฐานระบบ ISO
 • Workflow ทำให้พาเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปหาคนทำงานที่ถูกต้องแบบอัตโนมัติ
 • มีการควบคุมเลขที่ของเอกสาร และเวอร์ชั่นให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้เอกสารที่เวอร์ชั่นล่าสุดตลอดเวลา
 • สะดวกด้วยการตรวจสอบ และอนุมัติเอกสารแบบออนไลน์
 • รองรับระบบการอนุมัติ และการทำงานแบบระบุตัวบุคคล หรือระบุตำแหน่งความรับผิดชอบ
 • ใช้ง่าย แม้จะไม่มีความรู้ลึกซึ่งทางคอมพิวเตอร์เลยก็ตาม
 • รองรับการทำงานแบบกลุ่มและแบบบุคคล

-Characteristic-

ลักษณะเฉพาะของ Workflow

อนุมัติเอกสารออนไลน์ อนุมัติเอกสารสำคัญหรือเอกสารด่วนได้ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เซ็นอนุมัติได้อย่างง่ายดาย

workflow

BeeECM Workflow Procedure

-Benefit-

ประโยชน์ด้านการใช้งานของ Workflow

การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการเซ็นอนุมัติเอกสารสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีและเครือข่ายในปัจจุบันที่ดีขึ้น จึงทำให้การส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์รวดเร็วทันใจ

ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน

 • หมดปัญหาเรื่องเอกสารสูญหาย ตรวจสอบติดตามได้ตลอดเวลา
 • จัดการส่งเอกสารถึงผู้รับได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แม้ว่าจะทำงานต่างสถานที่ หรือต่างสาขากันก็ตาม
 • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารใหม่หรือเอกสารที่รอการอนุมัติเข้ามา
 • ใช้งานง่าย และสามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
 • ระบบจะบริหารจัดการเลขที่ของเอกสารให้อัตโนมัติ
 • ระบบจะบริหารจัดการเวอร์ชั่นเอกสารให้อัตโนมัติ
 • มั่นใจได้ว่าเอกสารที่แสดงในระบบ จะเป็นเอกสารที่อัพเดตล่าสุด
 • ลดระยะเวลาการทำงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ประโยชน์สำหรับไอทีในองค์กร

 • การดูแลรักษาระบบ ทำได้ง่าย
 • สามารถออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบต่าง ๆ
 • มีทีมงานที่จะคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการวางระบบ และอบรมให้อย่างเต็มรูปแบบ

ประโยชน์สำหรับองค์กร

 • เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทำงานขององค์กร
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบแยกส่วน
 • ด้วยระบบการติดตามงานแบบ Real Time จึงสามารถตรวจสอบสถานะของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สะดวก คล่องตัว และสามารถทำงานได้จากทุกที่ แม้ว่าจะอยู่ต่างสาขากันก็ตาม
 • มั่นใจได้ว่าเอกสาร และงานทั้งหมดจะอยู่ในการควบคุม และสามารถติดตามตรวจสอบได้
 • เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ลดต้นทุนในการจัดการเอกสารไม่ว่าจะเป็น กระดาษ และหมึกพิมพ์
 • ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
 • ลดต้นทุนความผิดพลาดทั้งจากระบบงาน และจากตัวบุคคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม !!

แอดไลน์ของเราเพื่อติดตามข่าวสาร และแจ้งปัญหาการใช้งาน ***

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM ผู้ช่วยในการจัดเก็บเอกสารของคุณ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น